BÀ NGUYỄN THỊ BÍCH HUỆ VINH DỰ ĐƯỢC ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA

Bà Nguyễn Thị Bích Huệ Vinh Dự Đón Nhận Huân Chương Lao Động Hạng Ba

 

Odoo CMS - a big picture

 

Bà Nguyễn Thị Bích Huệ (thứ 3 từ trái sang)

 Odoo image and text block

Bà Nguyễn Thị Bích Huệ - Giám đốc công ty TNHH Vĩnh Tiến vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Nguyễn Phú Trọng tặng trong hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2020 của tỉnh Lâm Đồng.

 

Odoo - Sample 1 for three columns


Odoo - Sample 2 for three columns


Odoo - Sample 3 for three columns